Tietosuojaseloste

Rekisteriseloste

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

1. Rekisterinpitäjä

Yrityksen nimi:

Järvenpään Kuntohoito Oy

Yhteystiedot:

Kansakoulunkatu 32 B 1
04400 Järvenpää

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa:

Saveli Näkkäläjärvi
Puhelin: +358505051107

Sähköposti: saveli@jarvenpaankuntohoito.fi

Tietosuojavastaava:

Elle Näkkäläjärvi

Järvenpään Kuntohoito Oy

Kansakoulunkatu 32 B 1, 04400 Järvenpää

Sähköposti: elle@jarvenpaankuntohoito.fi

Puhelin: +358505540767

 

2. Rekisteröidyt

Järvenpään Kuntohoito Oy:n asiakkaat

Järvenpään Kotihoito:n asiakkaat

 

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Rekisterin pitämisen peruste:

Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

Asiakassuhteen hoitamisen kannalta välttämättömät tiedot

 

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

4.1 Yhteystiedot

nimi
osoite
sähköposti
puhelinnumero

4.2 Asiakastiedot

tiedot ostetuista tuotteista / palveluista
Henkilötietolain (523/99) mukaan potilastiedot tallennetaan asiakkaan suostumuksen perusteella rekisteriin. Potilastiedot ovat salassa pidettäviä.

 

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen:

Järvenpään Kuntohoito Oy

Kansakoulunkatu 32 B 1

04400 Järvenpää

Sähköpsti: toimisto@jarvenpaankuntohoito.fi

Puhelin: 09 292 7177

5.1 Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

5.2 Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

5.3 Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

5.4 Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

5.5 Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

5.6 Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

5.7 Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

5.8 Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

6.1 Asiakkaalta itseltään

Asiakassuhteen syntyessä esimerkiksi verkkolomakkeen kautta, kirjallisesti, sähköpostitse tai puhelimitste.

6.2 Sosiaali- tai terveydenhuollon lähetteistä tai toimeksiannoista

Asiakkaan hoidosta vastaavat lainsäädäntöihin perustuvat tahot.

 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin Järvenpään Kuntohoito Oy:n ulkopuolelle.

Tietoja voidaan luovuttaa ainoastaan silloin kun asiakas on antanut siihen erillisen suostumuksen.

 

8. Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa .

Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissamme olevan linkin kautta.

 

9. Henkilötietojen käsittelijät

Asiakasrekisteriä käsittelevät Järvenpään Kuntohoito Oyn:n / Järvenpään Kotihoidon työntekijät.

Diarium-potilastietojärjestelmän ylläpidosta ja toiminnasta vastaa järjestelmän toimittaja Nordhealth Finland Oy. Ongelmatilanteissa tuki palvelee arkipäivisin 8-16 numerossa 09 4255 0329 ja sähköpostiosoitteessa tuki@diarium.fi.

 

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

Postiosoite

Kansakoulunkatu 32 b 1

04400 Järvenpää

Aukioloajat

Arkisin joustavasti klo 7.30 – 20.00 välillä.

Varataksesi ajan voit ottaa meihin yhteyttä puhelimitse, tekstiviestitse, sähköpostitse tai yhteydenottolomakkeen avulla. 

Meistä

Järvenpään Kotihoito tarjoaa apua arjessa selviytymiseen sekä luo turvaa yksin asuvalle ikääntyneelle ihmiselle. Me huolehdimme siitä, että sinä ja läheisesi saatte tarvitsemanne tuen sekä näin ollen voitte paremmin. 

Aukioloajat

Arkisin joustavasti klo 7.30 – 20.00 välillä.

Varataksesi ajan voit ottaa meihin yhteyttä puhelimitse, tekstiviestitse, sähköpostitse tai yhteydenottolomakkeen avulla. 

Meistä

Järvenpään Kotihoito tarjoaa apua arjessa selviytymiseen sekä luo turvaa yksin asuvalle ikääntyneelle ihmiselle. Me huolehdimme siitä, että sinä ja läheisesi saatte tarvitsemanne tuen sekä näin ollen voitte paremmin.