Tietoa kotitalous- vähennyksestä

Voitte luottaa siihen, että me tiedämme, mitkä palvelumme oikeuttavat kotitalousvähennykseen.
Asiakkaanamme sinulla on mahdollisuus saada palveluistamme 60 % suuruinen kotitalousvähennys, jonka enimmäissuuruus on 3500 € vuodessa. Näin ollen esimerkiksi ikääntyneellä pariskunnalla on oikeus yhteensä 7000 € kotitalousvähennykseen yhtä vuotta kohden. Kotitalousvähennyksen omavastuuosuus on vuodessa 100 € per henkilö. Kotitalousvähennys haetaan verottajalta ja autamme myös hakemuksiin liittyvissä asioissa.
Voitte luottaa siihen, että me tiedämme, mitkä palvelumme oikeuttavat kotitalousvähennykseen. Lue lisää altapuolella olevista aiheista napsauttamalla plussaa.

Vähennyksen saa myös silloin, jos hoivattavana tai hoidettavana on verovelvollisen, hänen puolisonsa tai edesmenneen puolisonsa vanhemmat, ottovanhemmat, kasvattivanhemmat tai näiden suoraan ylenevässä polvessa olevat sukulaiset tai edellä mainittujen henkilöiden puolisot ja kun työ tehdään heidän käyttämässään asunnossa tai vapaa-ajan asunnossa (TVL 127 a § 5 momentti).

Kotitalousvähennykseen oikeuttavalla hoiva- ja hoitotyöllä tarkoitetaan huolenpitoa ja hoitoa, jonka kohteena on verovelvollinen tai hänen kanssaan samassa taloudessa asuva henkilö.

Kotitalousvähennyksen voi saada vain tavanomaista, yleisesti kotona tehtävästä hoiva- ja hoitotyöstä. Tällaista työtä on esimerkiksi lasten, sairaiden, vammaisten ja vanhusten hoitaminen hoidettavan kotona. Hoiva ja hoito voi olla esimerkiksi syöttämistä, pukemista, pesemistä ja auttamista ulkoilussa. Lisäksi se voi olla muissa henkilökohtaisissa toimissa auttamista tai lapsista huolehtimista.

Vähennyksen voi saada myös avustajan käyttämisestä henkilökohtaisessa asioinnissa, jos avustaminen on osa laajempaa kotitalousvähennykseen oikeuttavaa kotitaloustyötä tai hoiva- ja hoitotyötä. Asioinnissa avustamisella tarkoitetaan esimerkiksi henkilön avustamista kaupassa, pankissa ja apteekissa asioinnissa. Myös läksyissä auttaminen oikeuttaa kotitalousvähennykseen, jos hoivapalveluyrittäjä neuvoo perheen lapsia läksyjen teossa muun kotitaloustyön yhteydessä.

Kotitalousvähennystä ei saa kampaajan, parturin, kosmetologin, jalkahoitajan, hierojan, ravintovalmentajan ja henkilökohtaisen kunto-ohjaajan palveluista, terapiapalveluista tai muista vastaavista töistä. Ne eivät ole tavanomaista kotona tehtävää hoiva- tai hoitotyötä, vaikka ne tehtäisiin asiakkaan kotona. Esimerkiksi jalkahoitajan ja hierojan työ on lisäksi yleensä arvonlisäverotonta terveyden- ja sairaudenhoitopalvelua ja jää myös sen vuoksi kotitalousvähennyksen ulkopuolelle.

Kotitalousvähennykseen eivät oikeuta erilaiset oppimiseen ja koulutukseen liittyvät palvelut, kuten yksityisopetus kotona. Niitä ei pidetä tavanomaisena kotitalous-, hoiva tai hoitotyönä (KVL 35/2010). Luontoisetuna saatu hoiva- ja hoitopalvelu ei myöskään oikeuta kotitalousvähennykseen (KVL 35/1999).

Voimassaoleva lainsäädäntö (13.4.2022. Laki Verohallinnosta (503/2010) 2 § 2 mom.) määrittelee, millaiset hoito- ja hoivatyöt oikeuttavat kotitalousvähennykseen.

Kuka tahansa ei voi tuottaa kotitalousvähennykseen oikeuttavia hoivapalveluita. Järvenpään Kotihoito on merkitty aluehallintoviraston pitämään rekisteriin sosiaalihuollon palvelujen tuottajista, mikä tarkoittaa, että tuotetut palvelut ovat sosiaaliviranomaisen valvonnan alaisia.

Postiosoite

Kansakoulunkatu 32 b 1

04400 Järvenpää

Aukioloajat

Arkisin joustavasti klo 7.30 – 20.00 välillä.

Varataksesi ajan voit ottaa meihin yhteyttä puhelimitse, tekstiviestitse, sähköpostitse tai yhteydenottolomakkeen avulla. 

Meistä

Järvenpään Kotihoito tarjoaa apua arjessa selviytymiseen sekä luo turvaa yksin asuvalle ikääntyneelle ihmiselle. Me huolehdimme siitä, että sinä ja läheisesi saatte tarvitsemanne tuen sekä näin ollen voitte paremmin. 

Aukioloajat

Arkisin joustavasti klo 7.30 – 20.00 välillä.

Varataksesi ajan voit ottaa meihin yhteyttä puhelimitse, tekstiviestitse, sähköpostitse tai yhteydenottolomakkeen avulla. 

Meistä

Järvenpään Kotihoito tarjoaa apua arjessa selviytymiseen sekä luo turvaa yksin asuvalle ikääntyneelle ihmiselle. Me huolehdimme siitä, että sinä ja läheisesi saatte tarvitsemanne tuen sekä näin ollen voitte paremmin.